Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności KRIBO

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument zawiera zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych
za pośrednictwem Sklepu Internetowego KRIBO oraz zasad odnoszących się do
pozyskiwania i wykorzystywania plików cookies.
II. Administrator
Administratorem danych osobowych jest: KRIBO Joanna Żuradzka-Boryczko, Ul. Jurajska 2,
32-095 Iwanowice Włościańskie; Nip: 6821653864; REGON: 360928772, Telefon: 516
120 885, Email: biuro@kribo.pl
Użytkownikiem jest osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego.
Zarejestrowany Użytkownik jest to osoba fizyczna, która założyła konto Klienta w Sklepie
Internetowym.
III. Pozyskiwanie danych osobowych
Administrator w ramach Sklepu Internetowego pozyskuje informacje o Użytkownikach
w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje
w formularzach dostępnych w Sklepie Internetowym, gdy Użytkownik kontaktuje się
z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez
zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”).
Administrator zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, dla
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami.
IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych min:
1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym. Podstawą przetwarzania danych
osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcie i wykonanie umowy przez czas
trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń.
2. Założenie konta w Sklepie. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust 1
lit b umowa o świadczenie usługi do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez
KRIBO lub zarejestrowanego użytkownika na jego żądanie. Ponadto, dane
zarejestrowanego użytkownika będą przetwarzane do upływu okresu, w którym jest
możliwe dochodzenie roszczeń. Jeżeli użytkownik się nie zarejestruje i nie założy konta,
nie będzie mieć możliwości korzystania z niektórych funkcji takich jak przeglądanie
historii zamówień.
3. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować roszczenia związane ze Sklepem
Internetowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
tzn. prawienie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń
związanych z zwartą umową lub świadczonymi usługami. Przetwarzanie danych będzie
do czasu upływu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy
sprzeciw wobec przetwarzania.

4. Nawiązanie kontaktu ze Sklepem Internetowym. Podstawą przetwarzania danych
osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO obsługa zgłoszeń i innych wniosków,
kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub poprzez adres e-mail, w tym
zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest
udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania . Dane będą przetwarzane do upływu
okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy sprzeciw wobec
przetwarzania.
5. Wysyłanie newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO, tzn. zgody na świadczenie usługi wysyłki newslettera. Dane będą przetwarzane
do czasu, w którym użytkownik zrezygnuje z newslettera. Konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu
Internetowego i jego usług.
6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO marketing bezpośredni polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(pliki cookies). Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia
przez Użytkownika plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych.
Konsekwencja wyłączenia plików cookies jest brak możliwości otrzymywania sugestii
produktów lub usług, którymi użytkownik może być zainteresowany.
7. Wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych. Podstawą przetwarzania
danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to
także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i przepisów innych ustaw
wymagających zgody na takie działania. Przetwarzanie danych będzie do czasu wycofania
zgody na takie działania, która może zostać wycofana w każdej chwili. Konsekwencją nie
podania danych będzie brak możliwości otrzymywania materiałów marketingowych, w
tym informacji o ofertach specjalnych.
V. Odbiorca Twoich danych
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych
umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych wspierającym go w prowadzonej działalności takich jak np. dostawca
oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności. Administrator korzysta
wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
VI. Realizacja praw osób
Przysługujące uprawnienia osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą:
1. Żądanie uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
2. Żądanie sprostowania, ograniczenia lub usuwania danych osobowych;
3. Żądanie przeniesienia swoich danych osobowych;
4. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją, opartego na art. 6 ust 1 lit f RODO;
5. Żądania wycofania zgody. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie
wyrażonej zgody. Osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu zrealizowania żądania należy kontaktować się z Administratorem w następujący
sposób:
- wysłać e-maila kontakt@bio-kribo.pl,
- klikając link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.
V. Prawo wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
Warszawa.
VI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich tzn. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
VII. Pliki cookies
1. Informacja ogólna
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące
do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym
(np. komputerze) Użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach serwisu Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Użytkownik w
każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma
swój sposób zmiany ustawień w zakładce „Narzędzia” lub „Prywatność”.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowegou reklamodawców
oraz partnerów.
Sklep Internetowy współpracuje z Google Ads poprzez promowanie Sklepu w wynikach
wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony
internetowej w urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik remarketing cookie firmy
Google, który na podstawie odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na
zainteresowaniach, przetwarzając w tym celu za pomocą pseudonimowego identyfikatora
(ID) dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także
informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Dalsze przetwarzanie danych
ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywowano w ustawieniach swojego konta Google opcję
personalizacji reklam.
VIII. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce użytkownika;
g) Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane
powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.